M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius marius@geoinzinerija.lt
tel:+37052729215
Darbo laikas 7:00-16:00
Susisiekite
Šiaures lietuvos

Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Šis rajonas apima didžiąją dalį Biržų ir Pasvalio savivaldybių teritorijos, nedideliu ruožu įsiterpia į Panevėžio rajono teritoriją šiauriau miesto bei fragmentiškai pastebimas Radviliškio savivaldybės rytiniame pakraštyje.
Statybos čia rizikingos ne tik dėl netikėtai atsiveriančių smegduobių, bet ir dėl kitų karstinių reiškinių padarinių, kurie atrodo nepastebimi, tačiau žalingas poveikis akivaizdžiai pajuntamas po keliolikos ar keliasdešimties metų. Tai bendras teritorijos prasėdimas dėl uolienų tirpimo ar pagrindo gruntų silpnėjimas dėl gruntus sudarančių dalelių ar net gruntų sufozijos į giliau esančias sukarstėjusias uolienas. Tokie procesai sukelia ant šių gruntų stovinčių statinių mažesnes ar didesnes deformacijas, galinčias paversti statinį nebenaudotinu.

Nors šio rajono inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai yra sudėtingi ir brangūs, joks racionaliai mąstantis žmogus neinvestuos į statinio statybą ar brangų remontą, nežinodamas kas laukia po žeme. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone yra reglamentuoti STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“. Vadovaujantis šiuo dokumentu atliekama:

•    Ankstesnių IGG tyrimų duomenų apibendrinimas;
•    Karstologinė rekognoskuotė, panaudojant distancinių tyrimų duomenis;
•    Karstinių (karstinių sufozinių) reiškinių rūšių, amžiaus, išplitimo dėsningumų ir karsto intensyvumo įvertinimas;
•    Geofiziniai tyrimai;
•    Gręžinių gręžimas koloniniu būdu per visą sukartėjusių uolienų storymę, inžinerinių geologinių sluoksnių geometrijos nustatymas;
•    Aptiktų karstinių tuštumų aukščio nustatymas;
•    Hidrogeologiniai tyrimai;
•    Pagrindo gruntų geotechninis zondavimas;
•    Laboratoriniai tyrimai gruntų fizikinių ir mechaninių savybių nustatymui.

Pasiruošimo tyrimams metu įmonės specialistai sudaro tyrimų darbų programą, kuri suderinama su tyrimų užsakovu ir Lietuvos geologijos tarnyba, o paruošta inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, prieš pateikiant užsakovui, pateikiama vertinimui Lietuvos geologijos tarnybai. Ataskaitoje pateikiamos aikštelės inžinerinės geologinės sąlygos, sukarstėjusių uolienų ir procesų paplitimas aikštelėje bei jų prognozė, pateikiamas įvertinimas, rizikos, statybos darbų rekomendacijos.

Mūsų kontaktai

UAB „Geoinžinerija“
Adresas: M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
Ofiso: +37052729215;
Mob: +37067933234;
E-paštas: marius@geoinzinerija.lt ;
Įmonės kodas: 303106983
PVM mokėtojo kodas: LT100007929219
Banko pavadinimas: Bankas „Swedbank“ AB
IBAN numeris: LT467300010136351934