M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius marius@geoinzinerija.lt
tel:+37052729215
Darbo laikas 7:00-16:00
Susisiekite
Geoterminis šildymas

Geotechninė ataskaita

Geotechninė ataskaita skirta projektavimui bei projektą rengiantiems projektuotojams. Ši ataskaita palengvina projekto paruošimą, apibendrina inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitos pateiktus faktinius duomenis.

Geotechninė ataskaita yra viena iš projekto dalių ir rengiama pagal  LST EN 1997-1 „EUROKODAS 7. GEOTECHNINIS PROJEKTAVIMAS. 1 DALIS. PAGRINDINĖS TAISYKLĖS“  ir STR 2.05.21:2016 „GEOTECHNINIS PROJEKTAVIMAS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“

Paslaugos „Geotechninio projektavimo ataskaitos“ aprašas:

Ruošiame geotechninę projektavimo ataskaitą (GIR) pagal LST EN 1997-1 nurodymus ir atsižvelgiant į Kliento pageidavimus.

Geotechninėje ataskaitoje pateikiama geotechninių rodiklių charakteristinių verčių nustatymas taikant statistinius metodus, pagal vertes, gautas laboratoriniais ir lauko tyrimais, bei patvirtintas turima patirtimi.

Geotechninė ataskaita skirta -geotechninių statinių (sekliųjų pamatų, polių, atraminių sienučių, iškasų, gruntinių inkarų, sankasų, tunelių, šlaitų ir kt.) laikomųjų galių ir stabilumo skaičiavimui

Geotechninę ataskaitą gali sudaryti:

- Grunto stiprumo ir standumo parametrų analizės. Parametrai apdorojami taikant statistinius metodus ir lyginamąją patirtį, tokiu būdu išvedamos charakteristinės vertės, kurios tinkamos geotechninių statinių skaičiavimui.

- Inžinerinių geologinių žemės tyrimų ir laboratorinių duomenų analizės, kuriai pasitelkiami statistiniai metodai ir lyginamoji patirtis. Tokiu būdu apskaičiuojamos ir/ar išvedamos gruntų charakteristės vertės tinkamos geotechninių statinių skaičiavimui.

- Geotechninių statinių (sekliųjų pamatų, polių, atraminių sienučių, iškasų, gruntinių inkarų, sankasų, tunelių, šlaitų ir kt.) laikomųjų galių skaičiavimai, bei rekomendacijos, pagal saugos ir tinkamumo ribinius būvius.

- Taikytų skaičiavimo metodų, normų ir standartų aprašas.

- Stebėjimų ir priežiūros plano, kuriame nurodyta ką reikia tikrinti statybos metu ir ką reikės prižiūrėti užbaigus statybą.

- Statybvietėje rasto paviršinio grunto sutankinimo vertinimo. Naudojant išvestas charakteristines vertes, bei Kliento pateiktą sutankinimo kriterijų, įvertinama grunto sutankinimo galimybė.

- Polių skaičiavimo. Naudojant išvestas charakteristines gruntų parametrų vertes, bei Kliento apibrėžtą polių geometriją, nustatomos polių laikomosios galios.

- II-ame geotechninės ataskaitos (GIR) etape nustatomos sekliųjų, plokštuminių ir polių grupių laikomosios galios, taip pat grunto slėgio koeficientai ir kt.

Geotechninių tyrinėjimų planavimas - LST EN 1997-1 „EUROKODAS 7. GEOTECHNINIS PROJEKTAVIMAS. 1 DALIS. PAGRINDINĖS TAISYKLĖS“ B priedas (informacinis) Įdėti atsidaranti prisegtą lapą

Mūsų kontaktai

UAB „Geoinžinerija“
Adresas: M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
Ofiso: +37052729215;
Mob: +37067933234;
E-paštas: marius@geoinzinerija.lt ;
Įmonės kodas: 303106983
PVM mokėtojo kodas: LT100007929219
Banko pavadinimas: Bankas „Swedbank“ AB
IBAN numeris: LT467300010136351934