M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius marius@geoinzinerija.lt
tel:+37052729215
Darbo laikas 7:00-16:00
Susisiekite
test

Naudinga informacija

NAUDINGA INFORMACIJA

UAB „Geoinžinerija“ – tai inovatyvi inžinerinė įmonė, kurios pagrindinė veiklos sritis yra inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, ekogeologiniai tyrinėjimai, vandens ir geoterminio šildymo gręžinių įrengimas.
Mūsų įmonės valdymo sistema apima visus su kokybe, energijos taupymu, darbuotojų sveikata ir saugumu darbe, aplinkosauga ir sauga susijusius aspektus. Ši sistema sudaro pagrindą visiems mūsų procesams. Norėdami įgyvendinti savo siekius įdiegėme ir nuolat tobuliname integruotą kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią standartų LST EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ir LST ISO 45001:2018 reikalavimus. Integruota vadybos politika yra nuolat peržiūrima, prieinama visoms suinteresuotoms šalims, ji žinoma ir suprantama visiems darbuotojams.
Pagrindinė įmonės vertybė – darni specialistų komanda, sudaranti sąlygas dirbti efektyviai ir pasiekti optimalius rezultatus. Didelį dėmesį skiriame darbuotojų mokymui, procesų ir darbų vykdymo eigos tobulinimui, inovacijoms – efektyviai duomenų perdavimo sistemai ir darbo technikos tobulinimui.

 • Įmonė yra geologijos įmonių asociacijos narė.
 • Įmonės veikla apima visą Lietuvos teritoriją ir kaimynines šalis.

ĮMONĖS SIEKIS DINAMIŠKUMAS, PATIKIMUMAS IR AIŠKUS DARBŲ ORGANIZAVIMAS. TODĖL SUTARTYS YRA VIENA SVARBIAUSIŲ PRADINIŲ STADIJŲ:

VALDYMO SISTEMA „SCORO“

2021 metais UAB „Geoinžinerija“ tikslas per valdymo sistema „SCORO“,   supaprastinti tai kas yra pernelyg sudėtinga, užtikrinti kad projektų terminai ir darbų procesai vyktų laiku ir sklandžiai. Per vadybos sistemą ir projektų valdymo sistemą organizuoti tiek vidaus tiek lauko darbų, didinant įmonės efektyvumą ir konkurencingumą, išpildant užsakovų lūkesčius.

PAGRINDINIAI GEOLOGINĖS VEIKLOS REGLAMENTUOJANTYS ĮSTATYMAI IR REKOMENDACIJOS:

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA

Tiesioginius ir nuotolinius žemės gelmių tyrimus turi teisę atlikti fiziniai ir juridiniai asmenys ar šių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, turintys šio įstatymo nustatyta tvarka išduotą leidimą tirti žemės gelmes

IŠDUOTI LEIDIMAI :

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba) kompetencija:

 • dalyvauja formuojant valstybės politiką žemės gelmių naudojimo srityje ir ją įgyvendina;
 • organizuoja ir (ar) atlieka valstybinius žemės gelmių tyrimus;
 • pagal kompetenciją vykdo žemės gelmių išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo  kontrolę;
 • vykdo tiesioginių ir nuotolinių žemės gelmių tyrimų kontrolę, išskyrus šios dalies 2 punkte nurodytą atvejį;
 • įgyvendina žemės gelmių apsaugos, tyrimo ir naudojimo strateginio planavimo dokumentus;
 • vykdo žemės gelmių išteklių apskaitą;
 • aprobuoja išžvalgytus naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes, nustato jų aprobavimo tvarką;
 • steigia žemės gelmių informacines sistemas ir tvirtina jų nuostatus;
 • tvirtina naudingųjų iškasenų ir požeminio vandens išteklių klasifikacijas;
 • išduoda, sustabdo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą ir tikslina leidimus tirti žemės gelmes, leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir žemės gelmių ertmes;
 • nustato tiesioginių ir nuotolinių žemės gelmių tyrimų registravimo tvarką;
 • nustato žemės gelmių duomenų teikimo, kaupimo, tvarkymo ir naudojimo tvarką;
 • kaupia, saugo ir tvarko informaciją ir duomenis apie žemės gelmes;
 • tvirtina žemės gelmių naudojimo planus, angliavandenilių išteklių naudojimo projektus, požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų projektus;
 • vykdo valstybinį žemės gelmių monitoringą;
 • kaupia, tvarko ir saugo gręžinių kerną;
 • nustato gręžinių kerno teikimo, tvarkymo ir naudojimo tvarką.

GEOLOGIJOS ĮMONIŲ ASOCIACIJĄ

Įmonės tikslas prisidėti prie geologijos verslo sąžiningo, patikimumo ir sėkmingo vystymo, tad metu nuo  2015 m. UAB „Geoinžinerija“ yra visavertė Geologijos įmonių asociacijos narė.

EUROPOS SĄJUNGOS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS
TARNYBA

UAB „Geoinžinerija“ prekės ženklas yra užregistruotas Europos Sąjungos prekių ženklų registre:

UAB „GEOINŽINERIJA“ STRAIPSNIAI

 

 

 

Mūsų kontaktai

UAB „Geoinžinerija“
Adresas: M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
Ofiso: +37052729215;
Mob: +37067933234;
E-paštas: marius@geoinzinerija.lt ;
Įmonės kodas: 303106983
PVM mokėtojo kodas: LT100007929219
Banko pavadinimas: Bankas „Swedbank“ AB
IBAN numeris: LT467300010136351934