M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius marius@geoinzinerija.lt
tel:+37052729215
Darbo laikas 7:00-16:00
Susisiekite
sad

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

INŽINERINIAI GEOLOGINIAI IR GEOTECHNINIAI TYRIMAI 

Bet koks statinys, nesvarbu pastatas, kelias ar kitas objektas, turi turėti pagrindą. Paprastai kalbant, remtis į žemę. Deja, Lietuvoje žemės paviršius formavosi sudėtingomis sąlygomis ir yra labai kaitus, jam didelę įtaką turėjo ir dabar tebeturi įvairūs gamtiniai procesai. Pradedant ledynais, kurie nulėmė dabartinį Lietuvos kraštovaizdį ir performavo pietryčių Lietuvos gruntus, baigiant vėjo veikla, kuri visą poledynmetį nešiojo smėlius beveik po visą šalį, o palyginti nesenai suformavo visą Kuršių Neriją. O kur dar tekančio ar požeminio vandens veikla – dėl jos vienur šlaitas paplaunamas ir griūva ar nuslenka, o kitur nuplaunamas derlingas dirvožemis ar nuosėdomis apklojami ištisi laukai. Po ledynmečio laikotarpio Lietuvos teritorijoje prasidėjo gajus pelkėdaros procesas, kuris pastebimas iki šiol. Per kelis tūkstančius metų beveik visos mažesnės ar didesnės reljefo daubos užpelkėjo, daug kur jos buvo užklotos aukščiau slūgsančiais gruntais, ir dabar net įgudusio specialisto akis ne visada pastebi po žeme slūgsančių silpnų gruntų storymes.
Išvengti gamtos staigmenų statybose jums gali padėti tik laiku atlikti inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, liaudiškai kalbant, pamatų grunto (pagrindo) tyrimai. Be to, šiuolaikiniame pasaulyje viskas planuojama ir skaičiuojama, o neturėdami tikslių žinių apie statinio pagrindą, negalėsite tiksliai apskaičiuoti nei pamatų gylio, nei jų kainos. Ir dar statybos metu bei daugelį metų po to be žinių apie pagrindą nebus garantijos, kad pastatas stabilus. Maža to, nežinodami geologinių sąlygų, galite jau statybos metu susidurti su įvairiomis kliūtimis: pirmiausia, su požeminiais vandenimis, kurie labai apsunkins statybos darbus, stipriai pakels netinkamai pasirinktų pamatų statybos kainą, ar net privers keisti projektą ir darbus pradėti iš naujo. Net jeigu statybos metu viskas vyks be didesnių problemų, neatlikę tyrimų nežinosite, kaip požeminis vanduo statinį paveiks kitu metų periodu – žiemą, o ypač pavasarį. Be to, dar yra ir ilgametis požeminių vandenų svyravimų ciklas, taigi galite būti užsemti net po keleto metų. Pakilęs gruntinis vanduo drėkins konstrukcijas ir sumažins jų atsparumą, o jei į šį procesą dar įsijungs ir šaltis, gali prireikti gan greito statinio remonto, kuris visada reikalauja nemažų išlaidų. 

Reikia prisiminti ir tai, kad pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinius aktus, reglamentuojančius statybos procesą, inžineriniai geologiniai ir geotechniniai (IGG) tyrimai yra privaloma statinių projektavimo ir statybos proceso dalis, o IGG tyrimų ataskaita – privalomas statinio projekto dokumentas. IGG tyrimų metu įvertinamos inžinerinės geologinės ir hidrogeologinės planuojamos užstatyti aikštelės sąlygos, nustatomi ir geologiniai sluoksniai, jų padėtis, atliekamas juos sudarančių gruntų atpažinimas, aprašymas ir klasifikavimas, nustatomos jų fizinės bei mechaninės savybės. Tyrimai atliekami pagal tyrimų užsakovo pateiktą techninę užduotį (jei reikalinga, padedame ją parengti), esant reikalui sudaroma ir su tyrimų užsakovu ar projektuotoju derinama tyrimų programa, parenkamos gręžinių ir kitų tyrimų vietos.

Priklausomai nuo tyrimų užduoties ir sąlygų taikomi šie tyrimų metodai:

•    Gręžinių gręžimas šnekiniu, koloniniu ar kalamuoju būdu;
•    Nesuardytos ir suardytos sandaros grunto pavyzdžių paėmimas;
•    Statinis zondavimas (CPT, CPTU);
•    Dinaminis zondavimas (DP);
•    Standartinis penetracijos bandymas (SPT);
•    Kiti lauko bandymai;
•    Laboratoriniai gruntų tyrimai ir bandymai fizinėms bei mechaninėms savybėms nustatyti.

Inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrimų metu nustatome: 

•    Natūralių ir technogeninių gruntų bei uolienų geologinę sandarą;
•    Geologinius procesus, reiškinius bei jų aktyvumą ir keliamas grėsmes;
•    Hidrogeologines sąlygas;
•    Gruntų, uolienų fizines, mechanines, chemines savybes;
•    Gruntų dinamiką, pastovumą;
•    Teritorijos seisminį aktyvumą;
•    Projektuojamų statinių sąveiką su geologine aplinka.

Mūsų kontaktai

UAB „Geoinžinerija“
Adresas: M.Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
Ofiso: +37052729215;
Mob: +37067933234;
E-paštas: marius@geoinzinerija.lt ;
Įmonės kodas: 303106983
PVM mokėtojo kodas: LT100007929219
Banko pavadinimas: Bankas „Swedbank“ AB
IBAN numeris: LT467300010136351934